Bemanning møterom mann med briller smiler til kamera

Bemanningsbyrå

Har du behov for å leie personell? Vi leier ut kvalitetssikret miljøterapeuter og helsepersonell til korte og lange oppdrag i hele Norge.

Gjennom at våre internt ansatte har fagkompetanse og personlig erfaring fra at et vidt spekter innen barnevern, helse-og omsorgsektoren forstår vi ansvaret vi har, og har kunnskap om de krav og forventninger som er forventet av våre ansatte.

Vedum Consulting er opptatt av lovverk, arbeidsavtaler med forutsigbarhet og at ansatte skal føle seg sett. Ved å være en kunde eller en ansatt hos oss er du viktig da vi sammen kan bidra til faglige kompetente arbeidsplasser.

Dame som smiler med laptop under armen

Vedum Consulting – hele Norge

Vårt hovedkontor er i sentrum av Oslo, men vi har samarbeidspartnere og ansatte i hele Norge. Det vil si vi er tilgjengelige for forespørsler i alle Norges fylker. Dette i forhold til et prosjekt, en eller flere midlertidige oppdrag, eller ved behov for en kompetent ansatt i et lengre vikariat.

Er det en fordel med bemanning?

Vedum Consulting bistår med den arbeidskraften du mangler. Ved at vi har en stor portefølje kan du få den kompetansen til rett tid, sted og når du trenger det. Når du benytter deg av Vedum Consulting vil vi være arbeidsgiver, vi har det formelle ansvaret for den ansatte og er medarbeiderens nærmeste leder. Vi vil da ha alt ansvar i hele rekrutteringsprosessen, i forhold til oppfølging av den ansatte og alle formaliteter vil da gå i gjennom oss.

Vårt mål er å kunne bidra der det er behov, frigjøre din tid i en travel hverdag og ha ansatte som styrker kompetansen på arbeidsplassen din.

Innleide ansatte – faste ansatte i fremtiden?

Vi er effektive og raske, men ikke minst er vi opptatt av mennesket som er ansatt via oss. I vår portefølje er det ansatte som ønsker å arbeide i en 100% stilling gjennom oss, ansatte som arbeider i perioder og ansatte som arbeider ved siden av studier eller annen jobb.

Vedum Consulting er en arbeidsgiver som ønsker å bidra til at ansatte får forutsigbare arbeidsdager og faste stillinger. En ansatt kan være fast ansatt hos oss, men hvis du som arbeidsgiver ønsker å ansette en av våre ansatte legger vi alt til rette for dette.