Annette Sandvik, 28 år, barnevernspedagog

Annette Sandvik, 28 år, barnevernspedagog

Annette Sandvik, 28 år, barnevernspedagog

Mitt navn er Annette Sandvik, jeg er 28 år, utdannet barnevernspedagog og jobber for Vedum Consulting.

Barnevernspedagog ble et godt valg for meg når jeg skulle velge utdanning. Egentlig var landskapsarkitekt min utpeilede vei, men busk og kratt tapte for et ønske om kunne hjelpe de mest sårbare i vårt samfunn. Så når yrkesretning skulle velges, var det de ideologiske verdiene som veide tyngst i avgjørelsen. Jeg hadde et sterkt ønske om å kunne gjøre en forskjell slik at barn og unge får et bedre oppvekstmiljø, og at flest mulig får den hjelpen og støtten de trenger.

Som barnevernspedagog har man mange muligheter på jobbmarkedet, og mange ulike omsorgstjenester å velge i. For meg ble barnevernsinstitusjoner et spennende sted å starte. Her får man jobbe tett på ungdommer og får være delaktige i livene deres, og får en unik mulighet i å se et barnevernstiltak fra innsiden. I tillegg til min faste jobb på barnevernsinstitusjon jobber jeg for Vedum. Her har jeg fått vært på flere forskjellige bofellesskap der jeg har møtt ungdommer som alle har hver sin historie. I denne jobben handler det ikke for meg lenger så mye om å komme inn å “redde” barn fra deres problemer, men det å kunne være et medmenneske og legge til rette for, og å skape et miljø der de kan oppleve trygghet og omsorg slik at de får rom til å utvikle seg.

Ved å jobbe for Vedum har jeg fått et mye rikere erfaringsgrunnlag, og sett hvordan miljøterapien praktisk blir holdt oppe på de forskjellige stedene. Ved å jobbe over flere døgn har jeg fått muligheten til å være til stede gjennom hele dagen, og gjøre hverdagen sammen med disse ungdommene. De har lært meg mye, både om Fortnite og klesmerker, men også om hvordan de har kommet seg gjennom situasjoner som ingen burde oppleve.