Bård Marius Malmin, 46 år, barnevernspedagog

Bård Marius Malmin, 46 år, barnevernspedagog

Bård Marius Malmin, 46 år, barnevernspedagog

Mitt navn er Bård Marius Malmin. Jeg har lenge jobbet med å hjelpe barn, unge og voksne mennesker i vanskeligstilte situasjoner (i over 20 år). Jeg utdannet meg som barnevernspedagog fordi jeg har et genuint ønske om å kunne være en person, en «signifikant annen» for barn og unge som trenger omsorg, støtte i livet samt noen som kan lytte til og veilede når dette trengs. Det er mange barn som dessverre ikke får rett hjelp til rett tid og dette vil jeg være med på å påvirke.   

Det å jobbe i Vedum Consulting gir meg muligheten til å kunne velge mer, og jeg er en del av beslutningene. Vi er alle i Vedum som et lag som står sammen om å finne de stillingene som kan passe best for hver enkelt. Dette gjør og slik at jeg kan jobbe på flere tiltak, noe som for meg er ønskelig. Å være barnevernspedagog i privat barnevern er veldig fint. Man jobber selvstendig og kan bruke seg selv som et verktøy opp mot unge mennesker som virkelig trenger trygge, flinke og profesjonelle omsorgspersoner rundt seg. Vedum Consulting er opptatt av at riktige personligheter møtes for et bedre samarbeid om en bedre fremtid for barn og unge.