Bessem Glory, 46 år, sosionom

Bessem Glory, 46 år, sosionom

Bessem Glory, 46 år, sosionom

Det å ha deg som leder har gitt meg ekstra trygghet på jobb. I alle de møtene og samtalene jeg har hatt med deg, har jeg sett hvor flink du har vært til å vise omsorg og respekt til alle selv om du sier ting vi ikke liker. Du er tilgjengelig for oss alle, og har vært flink til å løse konflikter på en fin måte. Du er flink til å lytte, og ta avgjørelser som er viktig for alles  beste. Jeg har lært mye fra deg, og du har forandret meg på flere måter. Det gjelder personlig og faglig, og dette er hvorfor jeg gleder meg til jobben fast hos Vedum.