Marius , 30 år, sosionom

Marius 30 år, sosionom

Marius 30 år, sosionom

Jeg valgte å utdanne meg som sosionom fordi jeg trives godt innen sosialfag og det er et felt med et bredt jobbmarked.  Jeg visste veldig tidlig i utdanningen at jeg kunne tenke meg å jobbe innen medleverturnus da jeg trives bedre med det fremfor en standard 9-17 hverdag.

Vedum falt litt i fanget mitt via en felles bekjent, men jeg valgte Vedum fremfor andre potensielle arbeidsgivere fordi jeg syntes de virket mest ryddig og trivdes best i møte med dem. 

Jeg synes det er veldig trivelig å jobbe for Vedum. Gode kolleger, god administrasjon med god oppfølging og forståelse for meg som ny arbeidstaker.

En av mine ønsker før jeg takket ja til medleverturnus var at jeg ikke ville jobbe fast på kun én institusjon. Jeg ønsket å erfare flere forskjellige institutsjoner, samt at det gir meg en slags pause å kunne bli sendt et annet sted de gangene jeg har hatt noen spesielt tunge vakter. At Vedum kunne tilby meg dette og 100% fast stilling var midt i blinken:)