Rekruttering i Helse og Omsorg sektoren

Rekrutteringsbyrå/HR-outsourcing

Vedum Consulting rekrutterer til et vidt spekter innen helse- og omsorgssektoren, salg og marked innen Life Sciences.

Vår visjon er å være det beste kompetansemiljøet innen rekruttering i Norge. Vår ekspertise er innen helse- og omsorgssektoren, samt innen Life Sciences: farmasøytisk industri, bioteknologi og medisinteknisk utstyr.

De ansatte er de viktigste verdiene en har en på arbeidsplass og vi er derfor grundige i alle ledd av rekrutterings-prosessen. Vi er alltid i front på det faglige, med åpen og positiv innstilling der vi kun ønsker det beste for våre kunder og kandidater.

En mann som fyller ut et skjema

Hvordan jobber vi?

Definisjon av oppdraget og kundens behov:
Vi vil sammen med vår oppdragsgiver utforme en jobbanalyse og utvikle en kravspesifikasjon i forhold til den ønskede rette kandidaten. Deretter planlegger vi prosessen videre og utlyser stillingen i de kanaler som tiltrekker seg de riktige kandidatene.

Velg av kandidater/ kandidat søk og håndtering av kandidater:
Vi har et stort nettverk og vi kjenner det norske markedet innen helse -og omsorgsektoren og har god innsikt i hva som kreves hvis en skal arbeide innen Life Science. Vi bruker aktivt LInkdin, Facebook og andre sosiale medier for å nå ut til de rette kandidatene. Respekt for kandidater og oppdragsgivere er essensielt i vår arbeidsform. Vi jobber som en forlenget arm til våre oppdragsgivere og ønsker kun det beste for oppdragsgiveren og for kandidaten. Dialog og tilbakemeldinger vil skje fortløpende. Åpenhet til kunder og kandidater er viktig i vår arbeidsform.

Utvalg og referansesjekk:
Vi er grundige i vår utvelgelse av en kandidat. Intervjuer og referansesjekk er en naturlig del av vår prosess. Hvis ønskelig benytter vi sertifisert testverktøy der personlighets tester, ferdighet og evnetester blir benyttet.

Presentasjon av kandidat og oppdragsgiver:  
Ut i fra kravspesifikasjon vil vi gjennom kandidatens CV, intervjuer og grundig bakgrunnsjekk kunne presentere en eller flere ønskede kandidater for kunden.

Oppfølging etter ansettelse:
Vi er opptatt av den ansatte og kunden- vi vil derfor alltid være tilgjengelig for både oppdragsgiver og kandidaten etter at rekrutteringsprosessen er ferdig. Vår filosofi er at rekrutteringsprosessen er ikke ferdig hvis ikke alle parter er fornøyde.